Obchodní podmínky


1. Úvodní ustanovení
Tyto obchodní podmínky platí pro nákup zboží v internetovém obchodě www.Femigard.cz ( Alena Limová - ič 68303076 ). Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího ( Alena Limová - ič 68303076 ) a kupujícího (zákazník)
Objednávka a uzavření kupní smlouvy
a) Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu www.Femigard.cz ( Alena Limová - ič 68303076 ) jsou závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami jakož i reklamačním řádem a že s nimi souhlasí.
b) Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká v okamžiku převzetí objednaného zboží kupujícím.
c) Nabízený produkt, jeho cena a odhadovaná skladová dostupnost je v platnosti do doby potvrzení objednávky.
d) Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých, objednávkovým formulářem , předepsaných údajů a náležitostí.
e) Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři.
f) Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího okamžikem úplného zaplacení kupní ceny.
g) Vyplněním registračního formuláře, či závazné objednávky kupující dává prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech.
h) Expedice zboží probíhá max. do 5 pracovních dnů od obdržení objednávky
3. Reklamace
a) Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s reklamačním řádem internetového obchodu www.Femigard.cz (Alena Limová - ič 68303076) a reklamačním řádem platným v ČR.
b) Zboží kupující reklamuje přímo ve firmě www.Femigard.cz ( Alena Limová - ič 68303076 )
c) Zboží lze reklamovat u firmy www.Femigard.cz ( Alena Limová - ič 68303076 ), dle podmínek reklamačního řádu na adrese : e-mail: vitaminyheman@seznam.cz
telefonicky na čísle: +420 739 088 969
nebo písemně na adresa provozovny.
4. Odstoupení od kupní smlouvy ( vrácení zboží) Kupující má právo podle platných zákonných ustanovení občanského zákoníku a zákona na ochranu spotřebitele, právo odstoupit od smlouvy uzavřené prostřednictvím internetového obchodu do 14 dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, v původním obalu poslat zpět v uvedené lhůtě ( určující je datum doručení zpět prodejci). Po obdržení vráceného zboží, prodávající obratem kupujícímu vrátí zpět částku odpovídající kupní ceně předem dohodnutým způsobem, nejpozději ve lhůtě 30-ti dnů .
Kupující nemůže odstoupit od smlouvy viz občanský zákoník § 53 odst.8
5. Závěrečná ustanovení
a) Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den odeslání elektronické objednávky kupujícím a jsou platné a závazné výlučně pro fyzické osoby a vztahy řídící se občanským zákoníkem. Na vztahy s podnikateli se tyto podmínky nevztahují, neboť tyto se řídí ustanovením § 409 a násl. obchodního zákoníku.
b) Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky, platnou cenu objednaného zboží včetně přepravného či poštovného uvedenou v katalogu firmy - www.Femigard.cz ( Alena Limová - ič 68303076 ), nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou je kupující neodvolatelně vázán.
PLATBA A DODÁNÍ ZBOŽÍ
Platba DOBÍRKOU :
Pošt. + balné ( 140,- Kč - dobírka ) Dobírka - platí se při převzetí zboží
Platba PŘEVODEM
Pošt. + balné ( 110,- Kč -),

Zásilkovna - dobírka 84 + 30

Zásilkovna - převodem 84


Převodem na účet - mBank (platba předem)
číslo účtu : 670100-2207752989/6210
jako variabilní symbol je nutné uvádět číslo objednávky ( faktury )Hotovost nepříjmáme !

Zboží do zahraničí NEPOSÍLÁME !